Imunofluorescenční analyzátor hladiny                   

plasmatického progesteronu u fen.                  

 

Nad rámec fyzioterapie a rehabilitace poskytujeme službu stanovení hladiny progesteronu u fen

                                   (stanovení optimální doby krytí  )                                                                                                                                       

Odběr krve přímo v naší ordinaci.                                                                                                                            

  V případě potřeby je možná i kontrola pomocí analýzy vaginálního  stěru.                                                           

 Výsledek obdrží klient nejpozději do 60 minut od odběru krve.