Poskytované služby

cena hodinové terapie 500,- Kč

při návštěvě pacienta v domácím prostředí 650,- Kč

Ordinační doba dle potřeby klientů, včetně večerních hodin


Rehabilitační hodina je koncipována vždy individuálně podle potřeby pacienta.

Součástí každé hodiny je zhodnocení celkového zdravotního stavu pacienta a případná úprava rehabilitačního plánu.

Pro účely manuálních terapií disponujeme řadou rehabilitačních pomůcek, včetně elektroakupunkturního pera. 

Rovněž využíváme Dornovy manuální terapie (certifikované vzdělání)

                               O použití konkrétní metody či kombinaci metod rozhoduje fyzioterapeut spolu s ošetřujícím lékařem.

 

 

Přístrojové terapie

Manuální terapie

- strečink

-terapeutické a relaxačnní masáže

-balanční cvičení

-trénink propriocepce

-zvyšování (obnova) ROM kloubů

 

                                -předoperační příprava pacienta ( TPLO, TTA, THR, FHR atd.)

 

                           -pooperační péče o ortopedické a neurologické pacienty

 

                           -péče o neurologické pacienty během konzervativní terapie

 

                           -péče o ortopedické pacienty (DKK, DKL atd.)

                           -prevence a náprava vadných postojů a nesprávného držení těla

                             -péče o sportovní psy

                             -budování kondice ( pro sport, výstavy atd.)